12345
TANTO TANTO OSTERIA ロゴマークデザイン/2009
Logo mark design for 'TANTO TANTO OSTERIA' 2009